Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wiedzę z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej uzyskałam na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doświadczenie i kwalifikacje psychoterapeuty zdobywałam w trakcie 4-letniej szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam na Oddziale Dziennym w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu oraz Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.


Nieustannie doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w cyklicznych szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii m.in.:

 

  • konferencje Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej we współpracy merytorycznej z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA), którego dyrektorem jest prof. Otto Kernberg, światowej sławy psychoanalityk, specjalizujący się w psychoterapii zaburzeń osobowości;

 

  • sympozja i szkolenia wewnętrzne Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP.
W trosce o wysoki standard swoich usług każdy proces terapeutyczny poddaję regularnej superwizji, co pozwala zachować neutralność psychoterapeutyczną oraz stoi w zgodzie z zasadami etyki zawodowej psychoterapeuty.