Psychoterapia dzieci


Od 01.01.2018r. do 01.01.2020r. gabinet psychoterapii nie prowadzi terapii dzieci.

Jeżeli czujesz niepokój w związku z rozwojem Twojego dziecka, chcesz uzyskać pomoc psychoterapeutyczną dla dziecka w sytuacji traumy lub kryzysu bądź Twoje dziecko przejawia zachowania wskazujące na trudności w sferze emocjonalnej, społecznej czy poznawczej proponuję psychoterapię opartą o skuteczną i atrakcyjną dla dziecka metodę terapii Sandplay.

 

Dr n. med. Agata Giza-Zwierzchowska - psycholog kliniczny, psychoterapeutka, pedagog, certyfikowana terapeutka Sandplay Therapy (DGST) opisując swoje doświadczenie w terapii analitycznej metodą Sandplay, pisze:

 

"Sandplay Therapy – Psychoterapia w Piaskownicy - jest rozpowszechnioną i uznaną metodą psychoterapii analitycznej na świecie. W Polsce dotąd prawie nieznana. Sandplay Therapy jest formą psychoterapii, poprzez którą mały pacjent tworzy trójwymiarowe sceny w piaskownicy określonych rozmiarów, używając piasku, wody i realistycznych figurek. Poprzez stworzenie obrazu w piaskownicy z udziałem terapeuty i odszukaniem jego znaczenia dziecko może dotrzeć do swoich emocji, nieświadomości i dać im rzeczywisty wyraz.

Do dyspozycji uczestnika sesji terapeutycznej jest zbiór figurek przedstawiających ludzi, zwierzęta, elementy natury, techniki i symbole. Z pomocą tych artystycznych środków powstają w piaskownicy „małe światy”, w których odnajdywane są głębokie znaczenia leżące u podstaw problemów i stanowiące drogę do ich przezwyciężania.

Sandplay Therapy znajduje szerokie zastosowanie w terapii oraz wsparciu psychologicznym dzieci hospitalizowanych, chorych somatycznie, terminalnie lub doświadczających trudności emocjonalnych w związku z chorobą. Metoda jest także wykorzystywana w pracy z dziećmi z traumą, zaburzeniami emocji oraz dziećmi, z którymi utrudnione jest nawiązanie relacji emocjonalnej czy werbalnej, jak dzieci z afazją, autyzmem oraz dzieci znajdujących się w kryzysie. Terapia pozwala przezwyciężać trudności rozwojowe, pozwala odreagować emocje oraz umożliwia integrację przez dziecko takich problemów jak pożegnanie z bliskimi, śmierć czy samotność.

Sandplay Therapy jest także stosowana w pomocy dzieciom w radzeniu sobie z frustracją i agresją, przy takich problemach jak ADHD czy ADD.

Zabawa z piaskiem pomaga osiągnąć kreatywną regresję umożliwiającą kontenerowanie i odreagowanie emocji w bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej. Frustracja, złość, agresja, zazdrość i zemsta – wszystkie emocje i uczucia mogą zostać uwolnione przez użycie symboli w pudełku z piaskiem. Osiąga się to np. przez zgniecenie formy piaskowej, zakopywanie figur i symboli, przewracanie ich do góry nogami lub usuwanie ich. Pudełko z piaskiem stanowi kontener pomieszczający trudne emocje pacjenta i umożliwia wyrażanie tego, co zbyt trudne lub tego, czego wypowiedzieć dziecko jeszcze nie potrafi.

 Swobodna i chroniona przestrzeń – praca terapeutyczna w piasku może stać się dla dziecka rodzajem bezpiecznego, symbolicznego komunikowania tego, co inaczej mogłoby pozostać „niewypowiedzianą prawdą”. Ten element jest szczególnie ważny w perspektywie pracy z dzieckiem z urazem psychicznym, po wypadku komunikacyjnym lub obarczonym. Dziecko pozostawiając trudne emocje i treści „w piaskownicy”, odblokowuje i oczyszcza się emocjonalnie, uzyskuje dostęp do pozytywnych emocji, pozbywa się negatywnego napięcia."

 

Przebieg terapii

 

Psychoterapia dziecka rozpoczyna się od wizyty konsultacyjnej z rodzicami. Ma ona na celu zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określenie jego trudności oraz sposobu funkcjonowania. Jeśli rodzice posiadają wcześniejsze opinie psychologiczne lub lekarskie dotyczące dziecka, oraz rysunki stworzone przez dziecko, można je wziąć na pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychoterapeutą. Podczas drugiej wizyty terapeuta poznaje dziecko, w zależności od gotowości małego pacjenta zostaje on sam w gabinecie z terapeutą lub też pozostaje z rodzicami w obecności terapeuty. Zazwyczaj już po jednym czy kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.